Tahmin Oyunu

Bu oyun, farklı siyasi parti taraftarlarının gündem hakkındaki görüşlerini tahmin etmeye yönelik bir oyundur.
Bakalım birbirimizi ne kadar tanıyoruz?

Skor: 0/100

Kendinize en uzak hisettiğiniz parti taraftarlarını seçer misiniz?

Sizce taraftarları kendilerini siyasi yelpazenin neresinde görüyorlar?

Merkez
0000
Devam et

Sizce taraftarlarının yüzde kaçı Kanal İstanbul’un yapılmasını destekliyor?

0
Devam et

Sizce taraftarlarının yüzde kaçı Ayasofya’nın ibadete açılmasını destekliyor? 

0
Devam et

Sizce taraftarlarının yüzde kaçı Türkiye’nin Şeriat ile yönetilmesini destekliyor?

0
Devam et

Sizce taraftarlarının yüzde kaçı Türkiye’de anadili Türkçe olmayanların, ilköğretimde anadillerinde eğitim alabilmesini savunuyor?

0
Devam et

Sizce taraftarlarının yüzde kaçı ilk ve orta öğretimde Evrim Kuramı öğretilmeli diye düşünmemektedir?

0
Devam et

Sizce taraftarlarının yüzde kaçı bu pazar Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği konusunda bir referandum olsa, evet oyu kullanır?

0
Devam et

Sizce taraftarlarının yüzde kaçı herhangi bir sebepten dolayı önümüzdeki dönemde Türkiye dışında başka bir ülkeye yerleşmeyi düşünmektedir?

0
Devam et

Tahminleriniz

0
/100 Doğruluk payı içeriyor
Bu oyunun verilerinde Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları 2020 Araştırması sonuçlarından yararlanıldı.
Araştırma, Türkiye seçmen nüfusunu temsil eden 4006 kişiyle, çok aşamalı katmanlı örneklem yöntemi kullanılarak seçilen 29 ilde 500 örneklem noktasında, yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirildi.